ห้ามสร้างสระน้ำ ใหญ่กว่าตัวบ้าน

Visitors: 177,763